KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi

KSÜ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM ALTI ÖĞRENCİLERİ GENEL UYUM EĞİTİM PROGRAMI-29.06.2022

Hastanemiz Eğitim Yönetimi İşleyişi Kapsamında; KSÜ Tıp Fakültesi Dönem Altı Öğrencilerine, konusunda uzman eğitimciler tarafında “Genel Uyum Eğitimi” 28.06.2022 tarihinde, saat 08.30 - 15.30 arasında verildi.

Uyum eğitimi programıyla, KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi ’de, staj yapacak Tıp Fakültesi Dönem Altı Öğrencilerinin (intern doktor) mesleki ve davranışsal boyutta kişisel gelişimlerini sağlayarak, teorik bilgilerini teknik becerileri ile birleştirip bütünleştirerek kalıcı davranış değişiklikleri oluşturmak, iletişim ve işbirliği ortamı yaratmak, profesyonelliğin gerekleri olan hizmet sunumunda yeterlilik, iletişim, karar verme ve ekip üyesi olarak çalışabilme becerilerini geliştirmek, öğrenileni öğretme yetisi kazandırmak, güncel bilgilerin hasta teşhis, tedavi, takip ve bakımına yansımasını sağlamak, yönetimin stratejik kararlarına katkı sağlamak, kalite odaklı hizmet anlayışı doğrultusunda, ekip içinde çalışan ve hasta memnuniyetini sağlamayı amaçlamıştır.

                                                                                                                                                                                        KSÜ SUAH Eğitim Koordinatörlüğü