KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi

       MİSYONUMUZ

Hastane olarak bilim ve etik ilkelerden asla taviz vermeden, insanlık onuruna saygılı, şeffaf, dürüst, hasta ve çalışan güvenliğini ve memnuniyetin birinci hedefimiz olarak benimseyip bölgede en yüksek kalitede sağlık hizmetlerini sunma düşüncesindeyiz.

  

       VİZYONUMUZ

Sağlık hizmeti gereksinimi duyan tüm insanları nitelikli insan gücü ile  kucaklayan, Ülkemizde en önde gelen referans sağlık merkezi olmaktır.

 

        DEĞERLER

Topluma fayda sağlayan, nitelikli sağlık çalışanları ile değer katan ve kaliteli sağlık hizmeti sunmayı prensip edinen bir sağlık merkezidir.

       ETİK DEĞERLER

Sağlık hizmet sunumunda hukuka saygı, yasallık, adalet, Eşitlik, dürüstlük, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda hareket etmek.

Sağlık hizmetini yerine getirirken ve hizmetlerden yararlandırmada dil, din, dünya görüşü, siyasi düşünce, ırk, yaş, cinsiyet ve benzeri sebeplerle ayrım yapmamak, insan hak ve özgürlüklerine aykırı veya kısıtlayıcı ve fırsat eşitliğini engelleyici davranış ve uygulamalarda bulunmamak.

 

 

       HASTANE KALİTE POLİTKASI

Tüm temel ve destek hizmet süreçlerinin izlenmesi ve iyileştirilmesi faaliyetlerinin hastanenin bütün bölümlerinde ve tüm çalışanlarınca aynı ilkeler ve politikalara uygun olarak yapılmasını sağlamak,

Hastaya verilen tıbbi hizmet sonuçları bakımından dünya standartlarına uygun performans gösteren, verimli bir hastane haline gelmek,

Kurum kaynaklarının ne kadar etkin kullanıldığını anlamak ve daha etkin kullanma yollarını belirlemek; gerektiğinde paydaşlarına gerekli performans bilgilerini verebilmektir.


SAYILARLA ÜNİVERSİTEMİZ

37744

Öğrenci

98928

Mezun

1272

Akademik Personel

1256

İdari Personel

272

Aktif Program

30

Öğretim Elemanı Başına Öğrenci

157869

Kütüphane Kaynağı