KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi

MİSYON:Hastane olarak bilim ve etik ilkelerden asla taviz vermeden, insanlık onuruna saygılı, şeffaf, dürüst, hasta ve çalışan güvenliğini ve memnuniyetin birinci hedefimiz olarak benimseyip bölgede en yüksek kalitede sağlık hizmetlerini sunma düşüncesindeyiz.

VİZYON:Sağlık hizmeti gereksinimi duyan tüm insanları nitelikli insan gücü ile kucaklayan, Ülkemizde en önde gelen referans sağlık merkezi olmaktır.

DEĞERLER:Topluma fayda sağlayan, nitelikli sağlık çalışanları ile değer katan ve kaliteli sağlık hizmeti sunmayı prensip edinen bir sağlık merkezidir. 
ETİK DEĞERLER: Sağlık hizmet sunumunda hukuka saygı, yasallık, adalet, Eşitlik, dürüstlük, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda hareket etmek.
Sağlık hizmetini yerine getirirken ve hizmetlerden yararlandırmada dil, din, dünya görüşü, siyasi düşünce, ırk, yaş, cinsiyet ve benzeri sebeplerle ayrım yapmamak, insan hak ve özgürlüklerine aykırı veya kısıtlayıcı ve fırsat eşitliğini engelleyici davranış ve uygulamalarda bulunmamak.