KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Rehberlik

Kalite ve akreditasyon faaliyetlerini yürütmekte olan çalışma gruplarının (Kalite yönetim birimi, Komiteler, Ekipler) ihtiyaç duyduğu standart bilgisi, iletişim ve uyumun sağlanması planlı bir rehberlik hizmetini gerektirmektedir. Bu hizmet kurumumuzda Kalite Koordinatörlüğü tarafından sağlanmaktadır.

Doküman yönetimi
Kurumumuzda yürütülen faaliyetlerin standartlaştırılması ve ulusal ve uluslararası kalite standartlarına uyumlu hale getirilmesini sağlamak üzere çeşitli belgelere ihtiyaç duyulmaktadır. Kurumumuzda bu amaçla yaklaşık 1500 adet doküman oluşturulmuştur. Oluşturulan dokümanların (prosedür, protokol, plan, talimat, görev, yetki ve sorumluluklar, form vb.) hazırlanması, onaylanması, yürürlüğe konması, revizyonu, kontrolü ve güncel olarak çalışanlarla paylaşımı ayrı bir faaliyet gerektirmektedir. Bu faaliyetler de Koordinatörlüğümüz tarafından yürütülmektedir. Hastane bilgi sistemi üzerinden erişim sağlanabilen tüm dokümanlar, gerekli görüldüğünde kullanıcılar tarafından çıktı alınabilmektedir.
2017 yılı faaliyetlerimizde anne dostu hastane projesi
                               Bebek dostu hastane projesi
                               Gebe eğitim okulu projesi
                               Mesleki sertifikasyon sayısını arttırmak

Kalite İzleme ve Değerlendirme

İndikatör Yönetimi
Her zaman kaliteli sağlık hizmeti sunmayı hedefleyen hastanelerimizde verilen hizmetlerin etkinliğinin ölçülmesi ve değerlendirilmesi de aynı derecede önem taşımaktadır. Yapılan ölçümlerin sonuçları değerlendirilerek hastalarımıza daha iyi hizmet sunmak için aldığımız kararlarda yol gösterici olarak kullanılmaktadır.
Koordinatörlüğümüz verilen hizmetin kaliteli ve güvenli olmasını sağlamak amacıyla tıbbi, idari, mali ve destek süreçlerinin performansını sürekli ve tarafsız olarak ölçmekte, sonuçları değerlendirerek gerekli iyileştirmeleri planlamaktadır.Koordinatörlüğümüz ayrıca iyileştirme amacıyla gerçekleştirilen yeni hizmetlerin tasarımı, hayata geçirilmesi, etkilerinin izlenmesi ve performansının tekrar ölçülmesi çalışmalarının belirlenmiş bir sistematik içinde yürütülmesini sağlamaktadır.
.Koordinatörlüğümüz verilerin toplanmasını, analizini, yorumlanmasını ve doğrulanmasını (validasyonunu) sağlamakta ve bu bilgileri düzenli olarak raporlamaktadır. Hastanelerimizde yaklaşık 88indikatör düzenli olarak takip edilmektedir 

Eğitim Faaliyetleri
Yürütmekte olduğumuz kalite iyileştirme ve hasta güvenliği programı çalışanlarımızın standartların gerektirdiği bilgiyle donatılmasını zorunlu kılmaktadır. Hem mevcut bilimsel bilginin güncellenmesi hem de bu bilginin belirli aralıklarla çalışanlarımıza hatırlatılması ihtiyacı birçok eğitim programının yürütülmesini gerektirmektedir. Bu sebeple hastanelerimizde göreve yeni başlayan ve görevleri devam eden personelimiz için Koordinatörlüğümüz tarafından çeşitli eğitim programları yürütülmektedir. Söz konusu eğitim programları kalite standartları ve gelen talepler dikkate alınarak hazırlanmaktadır. Oluşturulan eğitim programlarındaki temel amaç; tüm çalışanların işlerini belirli standartlar çerçevesinde, bilinçli, profesyonelce, özenle, severek, güvenle ve güler yüzle yapmalarını sağlamaktır.
• Eğitimlerin planlanması, eğitimcilerin organize edilmesi, katılımcıların davet edilmesi, eğitim ortamının hazırlanması, eğitimcilerin ve katılımcıların eğitimde hazır bulunması, eğitimin etkin bir şekilde yürütülmesi, eğitim etkinliğinin değerlendirilmesi ve tüm bu faaliyetlerin kayıt altına alınması Eğitim Koordinatörlüğümüzün sorumluluğundadır. Verilen eğitimlerde arzulanan sonuçlar elde edilemezse eğitimler tekrarlanmaktadır.
• Koordinatörlüğümüz tarafından her yıl ortalama 30-35 civarında eğitim etkinliği planlanmakta; fakat bu eğitimler talep eğitimlerle birlikte 40-50 civarını bulmakta. Bu eğitim programlarına çok sayıda akademik ve idari çalışanımız ile eğitim programlarının parçası olarak hastanelerimizde bulunan stajyerler katılmaktadır.
• Koordinatörlüğümüzce yürütülen eğitim programlarında çalışanlarımızla; Hasta Ve Çalışan Güvenliği, Hasta Hakları, Enfeksiyon Kontrolü, Temel Ve İleri Yaşam Desteği, Yangın Güvenliği, İş Sağlığı Güvenliği gibi konular paylaşılmaktadır.
 
Yürüttüğümüz projeler
Yürütmekte olduğumuz kalite iyileştirme ve hasta güvenliği programı çalışanlarımızın standartların gerektirdiği bilgiyle donatılmasını zorunlu kılmaktadır. Hem mevcut bilimsel bilginin güncellenmesi hem de bu bilginin belirli aralıklarla çalışanlarımıza hatırlatılması ihtiyacı birçok eğitim programının yürütülmesini gerektirmektedir. Bu sebeple hastanelerimizde göreve yeni başlayan ve görevleri devam eden personelimiz için Koordinatörlüğümüz tarafından çeşitli eğitim programları yürütülmektedir. Söz konusu eğitim programları kalite standartları ve gelen talepler dikkate alınarak hazırlanmaktadır. Oluşturulan eğitim programlarındaki temel amaç; tüm çalışanların işlerini belirli standartlar çerçevesinde, bilinçli, profesyonelce, özenle, severek, güvenle ve güler yüzle yapmalarını sağlamaktır.
• CPR Eğitimi Projesi (Tüm Hastane Çalışanları)
• Anne dostu hastane projesi
• Bebek dostu hastane projesi
• Gebe eğitim okulu projesi
• Mesleki sertifikasyon sayısını arttırmak

SAYILARLA ÜNİVERSİTEMİZ

37744

Öğrenci

98928

Mezun

1272

Akademik Personel

1256

İdari Personel

272

Aktif Program

30

Öğretim Elemanı Başına Öğrenci

157869

Kütüphane Kaynağı