KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi


Misyon :

Klinik bilimlere, temel tıp eğitimi alt yapısını kazanmış,  iyi iletişim kurabilen, etik değerleri gözeten, araştırmacı, özgüveni yüksek, nitelikli ve donanımlı öğrenciler yetiştirmektir. 

Vizyon :

Ulusal ve uluslararası standartlara uygun, çağın ihtiyaçlarına cevap veren, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açık bir temel tıp eğitimi düzeyini ve bu düzeyin sürekliliğini sağlamak.

Bölüm Hakkında :

Temel Tıp Bilimleri Bölümü bünyesinde aktif olarak faaliyet yürüten 10 Anabilim Dalı mevcuttur. Bu Anabilim Dalları:

Anatomi

Biyofizik

Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim

Fizyoloji

Histoloji ve Embriyoloji

Tıbbi Biyokimya

Tıbbi Biyoloji ve Genetik

Tıbbi Mikrobiyoloji

Tıp Eğitimi

Tıp Tarihi ve Etik

Bölümümüzde 9 Profesör, 2 Doçent, 11 Doktor Öğretim Üyesi, 2 Öğretim Görevlisi ve 8 Araştırma Görevlisi olmak üzere toplam 32 akademik personel görev yapmaktadır. Öğretim Üyelerimiz Tıp Fakültesi derslerinin yanı sıra, Diş Hekimliği Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda alanları ile ilgili dersler vermektedirler. Tıbbi Mikrobiyoloji, Tıbbi Biyokimya ve Fizyoloji Anabilim Dallarında Yüksek Lisans Programları mevcuttur. 

SAYILARLA ÜNİVERSİTEMİZ

37744

Öğrenci

98928

Mezun

1272

Akademik Personel

1256

İdari Personel

272

Aktif Program

30

Öğretim Elemanı Başına Öğrenci

157869

Kütüphane Kaynağı