KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Hastanemiz kaliteli sağlık hizmeti sunmaya odaklı, modern bir sağlık sisteminin oluşturulması kadar bu sistemin parçalarını oluşturan her hizmetin etkinliğinin ölçülmesi ve değerlendirilmesi de aynı derecede önem vermektedir. Bu doğrultuda, sağlık kurumlarında hizmet süreçleri ve hizmetin etkinliğinin ölçülmesi amacı ile “Göstergeler” oluşturulmuştur. Bu kapsamda Sağlık Bakanlığınca hazırlanan Gösterge Yönetim Rehberi çerçevesinde, kurumumuzda gösterge yönetiminin doğru ve etkili bir şekilde yürütülmesi hedeflenmiştir.