KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi


Bölüm Hakkında

Adli Tıp; Tıbbın ve adli bilimler bilim alanlarının bir alt disiplinidir. Adli olgunun çözümüne yönelik bilimsel ve teknik bilgi üretmeyi amaçlar. Adli bilimlerin yöntemlerini kullanır. Olgu özelinde mahkemelere, gereksindiği bilimsel ve teknik bilginin sağlanması (bilirkişilik ) yanında ölüm ve yaralanmalar başta olmak üzere tıbbi içerikli, adli nitelikli olgu ve olayların nedenlerini, sonuçlarını, neden sonuç ilişkilerini değerlendirir; bunlarla ilgili epidemiyolojik bilgi toplar, istenmeyen olayların tekrarlanmaması için öneriler geliştirir. Öznel olguda, hakkın teslimi için, haksızlığın nesnel verilerini (delilleri); hukuka uygun, bilimsel yöntemlerle toplar. Adli tıbbi olgu ve olaylarla hukuki düzenlemeler arasındaki ilişkileri saptar ve bunları hukukun kullanabileceği veriler halinde mahkemelere-ilgili kişi kurum ve kuruluşlara sunar. Adli patoloji ve tanatoloji (ölüm bilimi), adli psikiyatri, adli travmatoloji, adli toksikoloji, adli jinekoloji, alt dalları vardır. Tıp hukuku, ilgili etik öngörüler, medeni hukuk ve ceza hukukunun ilgili düzenlemeleri adli tıbbın etkin çalışma alanlarıdır. Kriminoloji, hukuk, etik, tıbbın tüm diğer disiplinleri ve tüm diğer adli bilimler adli tıbbın çalışmalarında etkileştiği, bilgi alış verişinde bulunduğu bilim alanlarıdır. 

Adli Travmatoloji: Yaralanmalar; yaranın nedeni ve orjini; yaralamalarda kullanılan aletin belirlenmesi, ateşli silah yaralanmaları, künt travma, trafik kazaları, patlamalar, radyasyon hasarı, yanıklar. 

Kimliklendirme: Afetler ve kimlik belirlenmesi gereken diğer durumlarda ölüde ve canlıda kimlik belirlenmesi. 

Adli Psikiyatri: Hukuki ehliyet, ceza ehliyeti, rıza ehliyeti. İntihar olgularının adli tıbbi boyutu. Suçlu profilinin belirlenmesi. 

Adli Jinekoloji: Cinsel suçlar, kriminal olaylarda empotans, sterilite, düşük, erken doğum. 

Ceza evi hekimliği: Ceza evinde tutulu ve hükümlü sağlığı ve rehabilitasyonu. 

Tıp Hukuku: Hekimin hukuki ve cezai sorumluluğu, malpraktis. 

Adli Patoloji ve Tanatoloji: Ölüm nedeni, orjini, şeklinin belirlenmesi. 

Adli Toksikoloji: Zehirlenme olguları, ilaçlar- uyutucu, uyuşturucu maddeler nedeniyle ortaya çıkan adli olgular. 

Şiddet: Özellikle kadına, çocuğa yönelik şiddet, töre cinayetleri. Çalışma alanlarından birkaçıdır. 

Adli tıp hem klinik hem laboratuar çalışması imkanı bulunan geniş perspektifli bir tıp disiplinidir. 

Hastanemizde ’Adli Tıp Polikliniği’ uygulaması da sürdürülmektedir. İlgili disiplinlerde, gelen konsültasyon taleplerine; mahkemeler, savcılıklar, avukatlar ve barolardan gelen bilirkişilik taleplerine cevap verilmektedir. SAYILARLA ÜNİVERSİTEMİZ

37744

Öğrenci

98928

Mezun

1272

Akademik Personel

1256

İdari Personel

272

Aktif Program

30

Öğretim Elemanı Başına Öğrenci

157869

Kütüphane Kaynağı