KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Refakatçi Politikası

1. Refakatçi için bir refakat kartı verilir. 

2. Refakatçi hastanenin koyduğu kurallara uymak zorundadır. 

3. Gürültü ve çevre kirliliği yapmamalı, hastaları rahatsız etmemelidir. 

4. Refakatçi hastamızla yakından ilgilenip bu konuda görevli personele yardımcı olmalıdır. 

5. Refakatçiler refakat kartını göstererek yemek alabilir.
 
6. Refakatçiler vizit zamanı ve temizlik zamanı odalarında bulunmamaya özen gösterilmeli bu konuda kolaylık sağlanmalıdır. 

7. Refakatçi hastane alet, cihaz ve malzemelerine zarar vermemelidir. 8. Refakat değişiminde ilgili birimlere haber verilmelidir. 

9. Her hasta başında refakatçinin dinlenebileceği, pozisyon verilebilen bir koltuk olmalıdır. 

10. Hastanemizde özellikli birimlerde (Genel Yoğun bakım, Dahili Yoğun bakım, Yeni Doğan Yoğun Bakım, vb.) refakatçi bulundurulması yasaktır. Ancak hastanın durumuna göre hekim görüşü doğrultusunda istisna olarak refakatçi izni verilebilmektedir.

SAYILARLA ÜNİVERSİTEMİZ

37744

Öğrenci

98928

Mezun

1272

Akademik Personel

1256

İdari Personel

272

Aktif Program

30

Öğretim Elemanı Başına Öğrenci

157869

Kütüphane Kaynağı