KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi

KSÜ SUAH YAZ DÖNEMİ KLİNİK DERS UYGULAMASI ÖĞRENCİ UYUM EĞİTİMİ -20.06.2022

Hastanemiz Eğitim Yönetimi İşleyişi Kapsamında;  Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde yaz dönemi klinik ders uygulaması yapacak öğrencilere Eğitim Koordinatörlüğü tarafından “Öğrenci Uyum Eğitimi” 20.06.2022 tarihinde, saat 08.30 - 10.30 arasında verildi.

Eğitiminin Amacı; KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi ’de, staj Öğrencilerin mesleki ve davranışsal boyutta kişisel gelişimlerini sağlayarak bilgi ve becerilerini geliştirmek, iletişim ve işbirliği ortamı yaratmak, öğrenileni öğretme yetisi kazandırmak, güncel bilgilerin, tedavi, takip ve bakımına yansımasını sağlamak, yönetimin stratejik kararlarına katkı sağlamak, kalite odaklı hizmet anlayışı doğrultusunda, ekip içinde çalışan ve hasta memnuniyetini sağlamayı amaçlamıştır.