KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi

2022 YILI HASTANE UZAKTAN EĞİTİM DUYURUSU-01.04.2022

Hastane Eğitim Yönetimi Kapsamında;

 

1-      “İlk Yardım Temel Yaşam Desteği” konulu eğitim. Eğitime katılacak personel: Radyoloji, laboratuvar çalışanları, büro memuru/sekreter, güvenlik, temizlik personeli, hasta bakım elemanları, teknik birim çalışanları, şoförler.


2-      “Kardiyopulmoner Resusitasyon (KPR) İleri Yaşam Desteği” konulu eğitim. Eğitime katılacak personel: Doktor, hemşire, ebe, ATT. 


3-      “Çalışan Hakları ve Güvenliği” konulu eğitim. Eğitime katılacak personel: Tüm çalışanlar.


4-      “Sarf Malzeme ve İlaçların Güvenli Transferi Oluşabilecek Riskler Önlemler” konulu eğitim Eğitime katılacak personel: Birim sorumlularıeczane ve tüm depo çalışanları, hasta bakım elemanı, temizlik personeli.

 

5-      “Ulusal Renkli Kodlar” konulu eğitim. Eğitime katılacak personel: Tüm çalışanlar.

 

6-      “Hasta Hakları ve Sorumlulukları” konulu eğitim. Eğitime katılacak personel: Tüm çalışanlar.


7-      “Hasta ve Çalışanlarda Radyasyon Güvenliği” konulu eğitim. Eğitime katılacak personel: Radyoloji, nükleer tıp, anjiyografi, ameliyathane çalışanları ve yoğun bakım/servis sorumlu hemşireleri.


8-      “Anne Sütü ve Emzirmenin Önemi” konulu eğitim. Eğitime katılacak personel: Tüm çalışanlar.


9-      “Hasta Mahremiyeti” konulu eğitim. Eğitime katılacak personel: Tüm çalışanlar.


10-  “Bilgi Güvenliği” konulu eğitim. Eğitime katılacak personel: Tüm çalışanlar.


11-“Ulusal KBRN Yönetmeliği ve Kurumlar Arası Organizasyon” konulu eğitim. Eğitime katılacak personel: Tüm çalışanlar.


12- “Hastanelerin Afete Hazırlığı ve Hastane Afet Planları” konulu eğitim. Eğitime katılacak personel: Tüm çalışanlar.


13- “Yangın Önleme Tedbirleri ve Söndürme Teknikleri” konulu eğitim. Eğitime katılacak personel: Tüm çalışanlar.


14- “Hastane Çalışanlarında Ergonomi” konulu eğitim. Eğitime katılacak personel: Tüm çalışanlar.


15- “İş Sağlığı ve Güvenliği” konulu eğitim. Eğitime katılacak personel: Tüm çalışanlar.


16- “Sağlık Sektöründe Çalışanlarda Risk Etmenleri” konulu eğitim. Eğitime katılacak personel: Tüm çalışanlar.


17- “Atık Yönetimi ve Kaynağından Ayrıştırılması, Tehlikeli Madde ve Güvenli Kullanımı” konulu eğitim. Eğitime katılacak personel: Tüm çalışanlar.


18- “İstenmeyen Olay Bildirimi” konulu eğitim. Eğitime katılacak personel: Tüm çalışanlar.


19- “Tütün ve Tütün Ürünlerinin Zararları, Pasif Etkilenim” konulu eğitim. Eğitime katılacak personel: Tüm çalışanlar.


20- “Yüksek Manyetik Alanlara Giriş Kuralları” konulu eğitim Eğitime katılacak personel: Tüm çalışanlar.

21- “İletişim Becerileri; Etkili İletişim-Beden Dili-Algı ve İkna-Zor İnsanlarla Başa Çıkma-Stres Yönetimi” konulu eğitim. Eğitime katılacak personel: Tüm çalışanlar.

22- “Kişisel Gelişim; Tükenmişlik, Sendromu, Liderlik, Motivasyon, Zaman Yönetimi”                konulu eğitim. Eğitime katılacak personel: Tüm çalışanlar.

23-  “Doğru El Hijyeni” konulu eğitim. Eğitime katılacak personel: Tüm çalışanlar.


24- “Standart Önlemler ve İzolasyon Uygulamaları konulu eğitim. Eğitime katılacak personel: Sağlık çalışanları, hasta bakım, temizlik hizmetleri, destek personeli.

25- “İnvaziv Araç İlişkili Enfeksiyonların Önlenmesi” konulu eğitim. Eğitime katılacak personel: Yoğun bakım, servis ve ameliyathane sağlık çalışanları.


Yer: KSÜ Hastane Web Sayfası Hızlı Erişim, Hastane Uzaktan Eğitim Portalı

Tarih:  01.04.2022–30.06.2022 tarihleri arasında eğitimlere istenilen saatte girilebilir.
HASTANE EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ