KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi

KSÜ İİBF SAĞLIK YÖNETİMİ VE SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU GENEL UYUM EĞİTİMİ PROGRAMI-07.10.2021

Hastanemiz Eğitim Yönetimi İşleyişi Kapsamında;  KSÜ İİBF Sağlık Yönetimi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerine, COVİD–19 Pandemisi Süreci kuralarına uygun, “Genel Uyum Eğitimi”  planlanlandı ve uzman eğitimciler tarafından interaktif /çevrimiçi  04/06.10.2021 tarihlerinde verildi.

Eğitiminin Amacı; KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi ’de, staj yapacak Öğrencilerin mesleki ve davranışsal boyutta kişisel gelişimlerini sağlayarak bilgi ve becerilerini geliştirmek, iletişim ve işbirliği ortamı yaratmak, öğrenileni öğretme yetisi kazandırmak, güncel bilgilerin hasta teşhis, tedavi, takip ve bakımına yansımasını sağlamak, yönetimin stratejik kararlarına katkı sağlamak, kalite odaklı hizmet anlayışı doğrultusunda, ekip içinde çalışan ve hasta memnuniyetini sağlamayı amaçlamıştır.