KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Basın Duyurusu-17.07.2021

Bazı medya kuruluşlarında yer alan, Üniversitemiz Araştırma ve Uygulama Hastanesinde günü geçmiş ilaç kullanımı iddiası ile ilgili aşağıdaki açıklama

Kahramanmaraş’ta 3. basamak sağlık kuruluşu olarak hizmet sunan, sağlık alanında başarılı adımlar atan ve üstün gayret gösteren Araştırma ve Uygulama Hastanemiz, özverili sağlık personellerimizle hizmet vermeye devam etmektedir. Hiçbir dayanağı olmayan iddiadan ibaret olan, araştırılıp incelenmeden servis edilen bu tarz haberler canla başla çalışan sağlık personellerimizin özellikle bu pandemi döneminde motivasyonlarının bozulmasına sebep olmaktadır. Hastanemizde hastalarımıza uygulanan tüm işlemler bilimin ışığında ve literatürlere uygun olarak yapılmaktadır. Aksi bir durum söz konusu değildir. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde miadı dolmuş ilaç alımıyla ilgili haberler iddiadan ibaret ve asılsızdır. Şöyle ki;

Etken maddesi nedeni ile bulundurulması zorunlu ilaçlar arasında olan ''Daizyn 45.5 mg/2 ml İ.M./İ.V. Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Ampul'' için yapılan satın alma ihalesinde ilaç firmalarından teklif gelmediğinden doğrudan temin yöntemi ile ilana çıkılmış ve 26.02.2019 tarihinde alımı gerçekleştirilmiştir. Söz konusu ilaçların bir kısmının üzerine yapıştırılmış etiketlerde yer alan bilgiler ile ampul camına işlenmiş parti numarası ve son kullanma tarihi bilgisinde farklılık olduğu görüldüğü anda ilaçların Üniversitemiz hastanesinde kullanımı durdurulmuştur. 19.06.2019 tarihinde, Sağlık Bakanlığına bağlı ve tıbbi cihaz ve ürünlerin piyasa gözetimi ve denetimini yapmaya gerektiğinde toplatmaya imha etmeye veya ettirmeye piyasadaki ürünler için güvenlilik bildirim yöntemlerini belirlemeye gerekli bildirimleri yapmaya yetkili Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’na ve tedarikçi firmaya bu durum ile ilgili başvuruda bulunulmuştur. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, üniversitemize hitaben gönderdiği 01.07.2019 tarih ve E.102853 sayılı yazısında söz konusu ürün için etiketin ampul üzerinden çıkmayacak şekilde hazırlanması, aksi bir durum yaşandığında tüm sorumluluğun firmaya ait olması koşuluyla geçmiş tarihli boş ampullerin kullanılmasına uygunluk verildiği bildirilmiştir. Bu yazışmalar üzerine, Üniversite hastanemiz tarafında kullanımı durdurulan söz konusu ilaç yeniden kullanılmaya başlanmıştır.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ve ilgili firma ile söz konusu tarihte yapılan yazışmalardan anlaşılacağı üzere, firma tarafından geçmiş tarihlerde ithal edilmiş ancak o tarihlerde dolumu yapılamamış ampullere, ilaç dolumunun yapıldığı sonraki tarihe uygun etiket yapıştırılmıştır. Firmanın bu işlemi Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun uygunluk vermesine istinaden yapılmıştır. Bu nedenle ilacın tarihi ampul üzerine yapıştırılan etikette yer alan tarihtir.

10.03.2020 tarihli Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun yazısında, ampul üzerinde ve etikette yer alan tarihlerin farlı oluşu ile ilgili kuruma ulaşan çeşitli şikâyetler dikkate alınarak söz konusu ilacın yazı ekinde belirtilen parti numaralı olanlar hakkında geri çekme kararı alındığı bildirilmiştir. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun yazısına istinaden hastanemizde ilgili parti numaralı ilaçların tamamı toplatılmış ve firmaya iade edilmiştir. Daizyn Ampullerden 9225 adedi Yeni İsviçre Sağlık Hizmetleri İpek İlaç Ecza Deposuna hastanemiz İşletme Müdürlüğü tarafından iade faturası kesilerek iade edilmiştir.

Bundan önce olduğu gibi bundan sonrada Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi bilimin ışığında ve hastalarımızın şifa bulmalarını önceleyen azami hassasiyet içerisinde kamuya hizmet vermeye devam edecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurular.