KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi

KSÜ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM ALTI ÖĞRENCİLERİ UYUM EĞİTİM PROGRAMI-29.06.2021

Hastanemiz Eğitim Yönetimi İşleyişi Kapsamında;  KSÜ Tıp Fakültesi Dönem Altı Öğrencilerine, COVİD–19 Pandemisi Kontrollü Normalleşme Süreci kuralarına uygun, “Genel Uyum Eğitim” konusunda uzman eğitimciler tarafından 29.06.2021 tarihinde, saat 08.00 - 14.45 arasında verildi.

Eğitiminin Amacı; KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi ’de, staj yapacak Tıp Fakültesi Dönem Altı Öğrencilerinin (intern doktor) mesleki ve davranışsal boyutta kişisel gelişimlerini sağlayarak bilgi ve becerilerini geliştirmek, iletişim ve işbirliği ortamı yaratmak, öğrenileni öğretme yetisi kazandırmak, güncel bilgilerin hasta teşhis, tedavi, takip ve bakımına yansımasını sağlamak, yönetimin stratejik kararlarına katkı sağlamak, kalite odaklı hizmet anlayışı doğrultusunda, ekip içinde çalışan ve hasta memnuniyetini sağlamayı amaçlamıştır.