KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi

HASTANEMİZDE ÖĞRENCİLERE GENEL UYUM EĞİTİMİ VERİLDİ-02.03.2020

Hastanemiz Eğitim Yönetimi İşleyişi Kapsamında, ilk defa dönem içi klinik saha ders uygulamasına çıkacak; KSÜ Türkoğlu Meslek Yüksek Okulu Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü Acil Durum ve Afet Yönetim Programı 2.sınıf öğrencilerine 17.02.2020 tarihinde, KSÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi; Ebelik ve Hemşirelik Bölümü öğrencilerine 28.02.2020 tarihinde, saat 08.30.00–14.30 arasında “Genel Uyum Eğitimi” planlanıp verildi.

Eğitimin amacı; KSÜ SUAH’ de ilk defa klinik saha, ders uygulamasına çıkacak öğrencilerin mesleki ve davranışsal boyutta kişisel gelişimleri sağlayarak bilgi ve becerileri geliştirmek, iletişim ve işbirliği ortamı yaratmak, öğrenileni öğretme yetisi kazandırmak, güncel bilgilerin hasta bakımına yansımasını sağlamak, yönetimin stratejik kararlarına katkı sağlamak, kalite odaklı hizmet anlayışı doğrultusunda, çalışan ve hasta memnuniyetini sağlamayı amaçladı.