KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi

HASTANEMİZDE CORONAVİRÜS(2019-nCoV) EĞİTİMİ VERİLDİ.-21.03.2020

Çin Halk Cumhuriyeti tarafından 31 Aralık 2019 tarihinden itibaren nedeni bilinmeyen pnömoni vakalarının tespit edilmesi sonrasında, 7 Ocak 2020 tarihinde etkenin daha önce insanlarda tespit edilmemiş yeni bir coronavirus (2019-nCoV) olduğu gösterilmiştir. Bu tarihten itibaren Çin Halk Cumhuriyeti ile birlikte diğer ülkelerde de vakaların görüldüğü bilgisi Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından açıklanmıştır.

Buna istinaden Hastanemiz “Enfeksiyon Kontrol Programı Kapsamında“ 2019-nCoV Hastalığı ve Enfeksiyon Kontrol Önlemleri” konulu eğitim, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Selma Ateş ve EKK Sorumlu Hemşiresi Şermin İNAL tarafından 04/05.02.2020 tarihlerinde verildi.

Eğitime; Hastane çalışanları, Halk Sağlığı Bulaşıcı Hastalıklar Birimi ve KSÜ SBF ebelik/ hemşirelik öğrencilerinden yoğun katılım oldu.

YENİ CORONAVİRUS (2019-nCoV); Genellikle farklı hayvan türlerinde hastalığa neden olan ancak zaman zaman insanlara da geçerek hastalık yapan virüslerdir. Bazı türleri, mevsimsel özellik göstererek, özellikle sonbahar ve kış aylarında insanlardan insanlara bulaşarak solunum yolu enfeksiyonlarına neden olur. Bu enfeksiyonlar genellikle, burun akıntısı, burun tıkanıklığı, boğaz ağrısı ve ateşin olduğu, üst solunum yolu enfeksiyonu şeklindedir. Coronavirüs ailesi içerisinde birçok farklı virüs türü yer almaktadır.

Son yapılan çalışmalar neticesinde hastalığın insandan insana bulaşabildiği gösterilmiştir. Bugün dünya genelinde görülmeye başlayan 2019-nCoV de, daha önce de Çin Halk Cumhuriyeti’nden başlayan SARS-CoV, Ortadoğu’dan başlayan MERS-CoV coronavirüsleri ile aynı alt tür arasında yer almaktadır. 2019-nCoV’un, dünya genelinde ciddi olarak gündeme gelmesinin nedeni, MERS-CoV ve SARS-CoV ile aynı alt tür içerisinde yer alması ve bu türlerin genellikle akciğerleri, alt solunum yollarına etkileyerek zatüreye neden olması ve ölümcül olabilmesidir. Ayrıca, insanlarda yeni tespit edilmiş olması nedeni ile de bilgilerin tam olmaması da rol oynamaktadır. Çin Halk Cumhuriyeti’nde görülen 2019-nCoV vakaların hafif vakaların olması ve kaybedilen vakaların göreceli olarak SARS ve MERS’ten çok az olması dikkat çekmektedir.

İçinde bulunduğumuz yüzyılda ulaşım olanaklarının artması ve vaka görülen ülkelerle olan ticari ve kültürel ilişkiler dikkate alındığında Dünya’daki birçok ülke gibi ülkemizde de vakaların görülme ihtimali bulunmaktadır. Son gelişmeler ışığında Bilim Kurulu ve ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin katkılarıyla “2019-nCoV Hastalığı Sağlık Çalışanları Rehberi” ve “2019-nCoV Vaka Bilgi Formu” hazırlanmıştır. Bu rehberde ilgili hastalığa ait vaka tanımı, vaka yönetim algoritması, temaslı takibi ve enfeksiyondan korunma ve kontrol önlemleri gibi konulara yer verilmiştir.(T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü 2019-nCoV Hastalığı Sağlık Çalışanları Rehberi-Bilim Kurulu).