KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi

HASTANEMİZ BÜNYESİNDE ÜROJİNEKOLOJİ (İDRAR KAÇIRMA) POLİKLİNİĞİ HİZMETE AÇILMIŞTIR.-22.07.2019

Hastanemiz bünyesinde, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanlığına bağlı "Ürojinekoloji Polikliniği" hizmete açılmıştır.


BİLGİLENDİRME:
Kadınlarda tüm yaşlarda görülebilen; fakat yaşla ve doğum sayısıyla birlikte artan idrar kaçırma şikayeti;  idrarı tuvalete yetiştirememe, sık idrara çıkma, öksürme, ağır kaldırma, gülme anında idrar kaçırma şeklinde olabilir. İdrar kaçırma sorununa, kadın organlarında oluşan sarkıklık problemleri eşlik edebilir. Polikliniğimizde idrar kaçırma ve kadın genital organında sarkıklık sorunu olan kadınlar için her türlü tıbbi ve cerrahi tedavi yapılabilmektedir. Bu tip yakınmaları olan hastaların tanı ve tedavisi için ürodinamik incelemelere gereksinim vardır. Her bireyin yakınmasının nedeni bireye özgü bir biçimde değişmekte ve tedavinin kişiye özel olarak tıbbi veya cerrahi olarak düzenlenebilmesi gerekmektedir. Üriner inkontinans (idrar kaçırma) tedavisi, inkontinans tip ve şiddetine bağlı olarak değişir. Çeşitli medikal ve cerrahi tedaviler mevcut olup tedavi hastaya göre bireyselleştirilmelidir. Çoğu hastada, ilk basamakta, fiziksel ve davranışsal terapiler tercih edilir. Sonraki basamaklarda, ağır anatomik problem saptanan hastalarda ve şiddetli inkontinansta cerrahi ve/veya kombine tedaviler tercih edilir. Mesane egzersizleri, planlı tuvalet egzersizleri, pelvik taban kas egzersizleri, çeşitli medikal araç ve cihazlar, farmakolojik tedavi ve cerrahi tedavi hastanemiz kliniklerinde uygulanmaktadır.

Randevu almak için;