KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi

HASTANEMİZDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ VERİLDİ.-15.10.2018

Hastanemiz İş Sağlığı ve Güvenliği Kapsamında İş Sağlığı ve Güvenliği Biriminin “Sağlık Çalışanlarında Ergonomi; Ekranlı Araçlarla Çalışma, Elle Kaldırma ve Taşıma, Ergonomik Risk Etmenleri, İş Kazası ve Meslek Hastalıkların Sebepleri, Hastalıklardan Korunma Prensipleri ve Korunma Tekniklerinin Uygulanması” konulu eğitimler İş Yeri Hekimi Dr. Öğr. Üyesi. Ejder Berk tarafından 10.10.2018/11.10.2018 tarihinde arasında verilmiştir.

Eğitimin amacı; Çalışan ile tesis ve çevre güvenliği kapsamında, hastane ve hastanede sunulan hizmetlere ilişkin risklerin önlenmesi veya en alt düzeye indirilmesi. Bilimsel kurallar ve ulusal mevzuat çerçevesinde çalışanları tehdit eden sağlık hizmetleri ile ilgili riskleri önlemek ve kontrol altında tutmaktır.