Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi


Diyaliz Eğitim Merkezi Diyaliz Eğitim Programı

 

Hekim

 

Başlama Tarihi

1.Dönem

01.01.2018

2.Dönem

01.07.2018

Hemşire

 

Başlama Tarihi

1.Dönem

01.01.2018

2.Dönem

01.07.2018

 

Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nefroloji Bilim Dalı Diyaliz Merkezince 01.01.2018 tarihinde başlamak üzere Hekimler/Hemşireler için Hemodiyaliz, Hemşireler için Periton Diyalizi Hemşireliği eğitimi başlatılacaktır. Eğitime başvurmak isteyenlerin;  • Başvuru dilekçesi
  • Diyaliz Eğitim Başvuru Formu
  • Kurum amirince onaylı diploma örnekleri
  • Hiçbir yerde çalışmayanlar için bu durumu bildiren belge ve diploma örnekleri,
  • Kurum / merkez tarafından düzenlenecek gerekçeli ihtiyaç yazısı ile birlikte Üniversitemiz Diyaliz Eğitim Merkezine 15.12.2017 tarihine kadar başvurmaları gerekmektedir.

 

Not: Resertifikasyon sınavları da yılda 4 defa düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için diyaliz ünitemize başvurunuz.


Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı