KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Hastanemiz Arşiv Biriminde Renkli Kodlama Sistemine Geçildi.-06.07.2017

Hastanemiz arşiv biriminde, yataklı tedavi kurumlarında arşiv renk kodlama sistemine uygun gerekli düzenleme ve çalışmalar yapılarak, renkli kod sistemine uygun hasta dosyaları kullanılmaya başlanılmış ve eski dosyalar renk kodlama sistemine uygun olarak transfer edilmiştir.
Arşiv birimimiz içinde yapılan düzenlemeler ile hasta dosyaları daha sistematik, kullanışlı ve kolay ulaşılabilir hale getirilmiştir.