Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi


Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalında Supra Scan 577 nanometre Multispot Laser cihazı hizmet vermeye başlamıştır. Supra Scan Multispot Laser Cihazı ile özellikle Diyabetik Retinopatili hastaların tedavisinde ilerlemeler sağlanacaktır. Multispot Laser Cihazı ile şekere bağlı retinasında kanama ve ödem bulunan hastaların düzeltilmesi ve iyileştirilmesi mümkün olabilecektir. Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Gökhan Özdemir, bu cihaz ile sadece Diyabeti olan hastaların değil, aynı zamanda Santral Seröz Koryoretinopati gibi diğer retinal hastalıkların da tedavi edilebileceğini bildirmiştir. Kahramanmaraş ilinde ilk ve tek olarak hizmet vermeye başlamış bulunan Supra Scan 577 nanometre Multispot Laser cihazı, bölgenin sağlık hizmetlerinin geliştirilmesine çok büyük katkılar sağlayacaktır.  

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı