Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Çağa ayak uydurmak, kurucumuzun “daha ileriye en iyiye” şiarını yükseltmek, bilgi çağının ürünü olarak toplumun sağlık sektöründen artan beklentilerini karşılamak ve kaliteli sağlık hizmeti sunabilmek hiç kuşkusuz bir sistem yaklaşımı ile mümkündür.
Bu amaca ulaşmak için; Kalite Koordinatörlüğümüz rehberliğinde hastanemizde kalite yolculuğu başlamıştır. Bu proje kapsamında personelin önemli bir bölümünün temel kalite kavramları ve kurum kültürü, süreç yönetimi, stratejik yönetim, eğiticilerin eğitimi, iyileştirme takımları rehber eğitimlerine katılarak hastanelerimizin kalite politikasının, misyon, vizyon ve değerlerinin belirlenmesine katkı sunmaları sağlanmıştır. Böylece çağdaş yönetim yaklaşımının gereği olan ortak akıl ve kalite kültürünün temelleri oluşturulmuştur.
Akreditasyon; organizasyonların kalite, etkinlik ve verimliliğini artırmak için kullanılan, belirlenmiş standartlara uygunluğun etkili bir kurum tarafından değerlendirilerek onaylanmasını içeren, genellikle gönüllülük esasına ve uluslararası kabul görmüş ilkelere dayanan bir programdır.
Başta gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler olmak üzere dünyanın pek çok ülkesinde akreditasyon, sağlık sistemlerinin ayrılmaz bir parçasını oluşturmaktadır.
Asgari standartları sağlamaya yönelik düzenlemelere ve bu düzenlemeler temelinde yürütülen teftişe dayalı ruhsatlandırma kavramı ile karıştırılabilen akreditasyon, gerekliliklerin ötesinde,  kurum ve kuruluşlar sürekli kalite optimum düzeyde kaliteli sağlık hizmeti prensibine dayanan bir süreçtir.
Hastanemiz Bakanlık değerlendirmelerinde 94,22 puan alarak kalite yolculuğunda kararlılığını göstermiştir. 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı